Hướng DẫnHOẠT ĐỘNG MAN NAM XÂM LƯỢC

HOẠT ĐỘNG MAN NAM XÂM LƯỢC

17/10

Hoạt động Nam Man Xâm Lược mở khi Chủ Tướng đạt level 35.

Tại giao diện chính, bấm Khiêu Chiến -> Man Tộc Xâm Lược

 

Giặc Nam Man có thể phát hiện thông qua việc vượt phụ bản. Mỗi lần đánh Nam Man cần tiêu hao lệnh Thảo Phạt. Chủ Tướng có thể lựa chọn tiêu hao x2 Lệnh thảo phạt để gây 2,5 sát thương.

Hàng ngày vào các mốc 12:00 - 14:00, 18:00  - 20:00, 22:00 - 24:00 sẽ giảm một nửa tiêu hao khi chọn Sát thương x2.5

 

Mỗi lần tấn công Nam Man sẽ nhận điểm Công Huân. Ngoài ra, gây sát thương Nam Man đạt mốc sẽ nhận thưởng. 

Xếp hạng hoạt động gồm Cá nhân (tổng sát thương cá nhân) và Bang (tổng sát thương thành viên Bang). 0:00 hàng ngày gửi thưởng xếp hạng qua thư và reset hạng

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chủ Tướng trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT 3Q Legend! 
Trân trọng.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ